RoháčekZjavenie14,10

Zjavenie 14:10

bude aj on piť z vína hnevu Božieho, z ne­miešaného, ktoré je naliate v po­háre jeho hnevu, a bude sa mučiť v ohni a síre pred svätými an­jel­mi a pred Barán­kom,


Verš v kontexte

9 A iný, tretí an­jel na­sledoval za nimi a hovoril veľkým hlasom: Jest­li sa nie­kto bude klaňať šel­me a jej ob­razu a prij­me znamenie na svoje čelo alebo na svoju ruku, 10 bude aj on piť z vína hnevu Božieho, z ne­miešaného, ktoré je naliate v po­háre jeho hnevu, a bude sa mučiť v ohni a síre pred svätými an­jel­mi a pred Barán­kom, 11 a dym ich mučenia bude vy­stupovať na veky vekov. A nebudú mať od­počin­ku ani vod­ne ani vnoci, tí, ktorí sa klaňajú šel­me a jej ob­razu, a jest­li nie­kto prij­me znamenie jej mena.

späť na Zjavenie, 14

Príbuzné preklady Roháček

10 bude aj on piť z vína hnevu Božieho, z ne­miešaného, ktoré je naliate v po­háre jeho hnevu, a bude sa mučiť v ohni a síre pred svätými an­jel­mi a pred Barán­kom,

Evanjelický

10 aj ten bude piť z vína hnevu Božieho, čis­tého vína, naliateho do kalicha Jeho hnevu a bude mučený ohňom a sírou pred svätými an­jel­mi a pred Barán­kom!

Ekumenický

10 aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, ne­zriedeného, naliateho do kalicha jeho hnevu, a bude mučený ohňom a sírou pred svätými an­jel­mi a pred Barán­kom.

Bible21

10 i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vli­to do ka­li­chu jeho roz­hor­lení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých an­dělů a před tváří Beránka.