RoháčekZjavenie13,18

Zjavenie 13:18

Tu je múd­rosť. Kto má um, nech spočíta čís­lo šel­my, lebo je to čís­lo človeka. A jej čís­lo je šesťsto šesťdesiatšesť.


Verš v kontexte

16 A pôsobí to, aby všet­kým, malým i veľkým, bohatým i chudob­ným, slobod­ným i sluhom dali ryté znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo, 17 a aby ni­kto ne­mohol ani kúpiť ani predať iba ten, kto má znamenie alebo meno šel­my alebo počet jej mena. 18 Tu je múd­rosť. Kto má um, nech spočíta čís­lo šel­my, lebo je to čís­lo človeka. A jej čís­lo je šesťsto šesťdesiatšesť.

späť na Zjavenie, 13

Príbuzné preklady Roháček

18 Tu je múd­rosť. Kto má um, nech spočíta čís­lo šel­my, lebo je to čís­lo človeka. A jej čís­lo je šesťsto šesťdesiatšesť.

Evanjelický

18 V tom­to je múd­rosť: Kto má roz­um, nech spočíta čís­lo šel­my, lebo je to čís­lo človeka. Jeho čís­lo je šesťs­to šesťdesiatšesť.

Ekumenický

18 V tomto je múd­rosť: Kto má roz­um, nech spočíta čís­lo šel­my, lebo je to čís­lo človeka. Jeho čís­lo je šesťs­tošesťdesiatšesť.

Bible21

18 Zde je za­po­tře­bí moud­rosti. Kdo tomu ro­zumí, ať spoč­te čís­lo té šel­my, ne­boť je to čís­lo člověka. To čís­lo je 666.