RoháčekZjavenie13,17

Zjavenie 13:17

a aby ni­kto ne­mohol ani kúpiť ani predať iba ten, kto má znamenie alebo meno šel­my alebo počet jej mena.


Verš v kontexte

16 A pôsobí to, aby všet­kým, malým i veľkým, bohatým i chudob­ným, slobod­ným i sluhom dali ryté znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo, 17 a aby ni­kto ne­mohol ani kúpiť ani predať iba ten, kto má znamenie alebo meno šel­my alebo počet jej mena. 18 Tu je múd­rosť. Kto má um, nech spočíta čís­lo šel­my, lebo je to čís­lo človeka. A jej čís­lo je šesťsto šesťdesiatšesť.

späť na Zjavenie, 13

Príbuzné preklady Roháček

17 a aby ni­kto ne­mohol ani kúpiť ani predať iba ten, kto má znamenie alebo meno šel­my alebo počet jej mena.

Evanjelický

17 aby ne­mohol kupovať ani predávať ni­kto, kto ne­mal znak mena šel­my alebo čís­lo jej mena.

Ekumenický

17 aby ne­mohol kupovať ani predávať ni­kto, kto ne­má ako znak meno šel­my alebo čís­lo jej mena.

Bible21

17 takže nikdo ne­bu­de moci ku­po­vat ani pro­dávat, ne­bu­de-li mít to zna­mení – jméno šel­my nebo čís­lo jejího jmé­na.