RoháčekZjavenie13,16

Zjavenie 13:16

A pôsobí to, aby všet­kým, malým i veľkým, bohatým i chudob­ným, slobod­ným i sluhom dali ryté znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo,


Verš v kontexte

15 A bolo jej dané, aby dala ducha ob­razu šel­my, aby aj hovoril ob­raz šel­my, aj aby urobila to, aby všet­ci, ktorí by sa nek­laňali ob­razu šel­my, boli po­bití. 16 A pôsobí to, aby všet­kým, malým i veľkým, bohatým i chudob­ným, slobod­ným i sluhom dali ryté znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo, 17 a aby ni­kto ne­mohol ani kúpiť ani predať iba ten, kto má znamenie alebo meno šel­my alebo počet jej mena.

späť na Zjavenie, 13

Príbuzné preklady Roháček

16 A pôsobí to, aby všet­kým, malým i veľkým, bohatým i chudob­ným, slobod­ným i sluhom dali ryté znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo,

Evanjelický

16 Pôsobí aj to, aby všet­ci - malí aj veľkí, bohatí aj chudob­ní, slobod­ní aj ot­roci - dali si znak na pravé ruky alebo na čelá,

Ekumenický

16 A pôsobí, že všet­ci — malí i veľkí, bohatí i chudob­ní, slobod­ní i ot­roci — do­stanú znak na pravú ruku alebo na čelo,

Bible21

16 Všem malým i velkým, bo­hatým i chudým, svo­bodným i ot­rokům ne­chá dát zna­mení na pravou ruku nebo na če­lo,