RoháčekZjavenie13,15

Zjavenie 13:15

A bolo jej dané, aby dala ducha ob­razu šel­my, aby aj hovoril ob­raz šel­my, aj aby urobila to, aby všet­ci, ktorí by sa nek­laňali ob­razu šel­my, boli po­bití.


Verš v kontexte

14 a zvodí tých, ktorí bývajú na zemi, pre divy, ktoré sú jej dané urobiť pred šel­mou, a káže obyvateľom zeme, aby spravili ob­raz šel­me, ktorá mala ranu od meča a ožila. 15 A bolo jej dané, aby dala ducha ob­razu šel­my, aby aj hovoril ob­raz šel­my, aj aby urobila to, aby všet­ci, ktorí by sa nek­laňali ob­razu šel­my, boli po­bití. 16 A pôsobí to, aby všet­kým, malým i veľkým, bohatým i chudob­ným, slobod­ným i sluhom dali ryté znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo,

späť na Zjavenie, 13

Príbuzné preklady Roháček

15 A bolo jej dané, aby dala ducha ob­razu šel­my, aby aj hovoril ob­raz šel­my, aj aby urobila to, aby všet­ci, ktorí by sa nek­laňali ob­razu šel­my, boli po­bití.

Evanjelický

15 Do­stala moc dať ducha do ob­razu šel­my, aby tak ob­raz šel­my aj hovoril a spôsobil, aby boli usmr­tení všet­ci, ktorí by sa nek­laňali ob­razu šel­my.

Ekumenický

15 Do­stala moc dať ducha do ob­razu šel­my, aby tak ob­raz šel­my aj hovoril, aj pôsobil, aby boli usmr­tení všet­ci, čo sa nebudú klaňať ob­razu šel­my.

Bible21

15 Bylo jí dáno, aby ob­ra­zu té šel­my vdech­la život, takže ob­raz šel­my za­čal mlu­vit a ne­chal za­bít všech­ny, kdo se mu ne­klaně­li.