RoháčekZjavenie12,8

Zjavenie 12:8

Ale nezvládali, ani ich mies­to sa viacej nenašlo na nebi.


Verš v kontexte

7 A po­vs­tal boj na nebi: Michal a jeho an­jeli bojovali proti drakovi; a bojoval i drak a jeho an­jeli. 8 Ale nezvládali, ani ich mies­to sa viacej nenašlo na nebi. 9 A svr­hnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satanáš, ktorý zvodí celý svet; svr­hnutý bol na zem, a jeho an­jeli boli svr­hnutí s ním.

späť na Zjavenie, 12

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale nezvládali, ani ich mies­to sa viacej nenašlo na nebi.

Evanjelický

8 ale ne­vyd­ržali, v nebi pre nich nebolo už mies­ta.

Ekumenický

8 No ne­ob­stáli a nebolo už pre nich mies­to v nebi.

Bible21

8 ale nic ne­zmoh­li. Na nebi už se pro ně nenašlo místo