RoháčekZjavenie12,1

Zjavenie 12:1

A ukázal sa veľký div na nebi: žena, od­iata sln­kom, a mesiac bol pod jej nohami, a na jej hlave koruna dvanás­tich hviezd.


Verš v kontexte

1 A ukázal sa veľký div na nebi: žena, od­iata sln­kom, a mesiac bol pod jej nohami, a na jej hlave koruna dvanás­tich hviezd. 2 A súc tehot­ná kričala v pôrod­ných boles­tiach a trápila sa majúc porodiť. 3 A ukázal sa aj iný div na nebi. A hľa, veľký drak čer­vený, ktorý mal sedem hláv a desať rohov a na svojich hlavách mal sedem diadémov,

späť na Zjavenie, 12

Príbuzné preklady Roháček

1 A ukázal sa veľký div na nebi: žena, od­iata sln­kom, a mesiac bol pod jej nohami, a na jej hlave koruna dvanás­tich hviezd.

Evanjelický

1 Na nebi sa ukázalo veľké znamenie: žena, odetá do sln­ka, pod nohami mesiac, na hlave veniec dvanás­tich hviezd,

Ekumenický

1 Na nebi sa ukázalo veľké znamenie: Žena odetá sln­kom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd.

Bible21

1 Na nebi se ukázalo ve­liké zna­mení: že­na oděná slun­cem, pod její­ma no­ha­ma měsíc a na hlavě mě­la ko­ru­nu dvanácti hvězd.