RoháčekZjavenie10,6

Zjavenie 10:6

a pri­sahal na živého na veky vekov, ktorý stvoril nebo i to, čo je v ňom, a zem i to, čo je nej, a more i to, čo je v ňom, že už viac nebude času,


Verš v kontexte

5 A an­jel, ktorého som videl stáť na mori a na zemi, po­z­dvihol svoju pravú ruku k nebu 6 a pri­sahal na živého na veky vekov, ktorý stvoril nebo i to, čo je v ňom, a zem i to, čo je nej, a more i to, čo je v ňom, že už viac nebude času, 7 ale vo dňoch hlasu sied­meho an­jela, keď bude trúbiť, do­koná sa tajom­stvo Božie, ako to zvestoval svojim sluhom prorokom.

späť na Zjavenie, 10

Príbuzné preklady Roháček

6 a pri­sahal na živého na veky vekov, ktorý stvoril nebo i to, čo je v ňom, a zem i to, čo je nej, a more i to, čo je v ňom, že už viac nebude času,

Evanjelický

6 a pri­sahal na Toho, ktorý je večne živý a stvoril nebo a čo je v ňom, zem a čo je na nej, i more a čo je v ňom: Už nebude viac kedy,

Ekumenický

6 a pri­sahal na toho, ktorý žije na veky vekov,

Bible21

6 a přísahal při Živém na věky věků, který stvořil nebe i to, co je v něm, zemi i to, co je na ní, a moře i to, co je v něm, že už ne­bu­de více ča­su,