RoháčekZjavenie10,2

Zjavenie 10:2

a vo svojej ruke mal ot­vorenú knižku. A svoju pravú nohu položil na more a ľavú na zem


Verš v kontexte

1 A videl som iného an­jela sil­ného, so­stupujúceho z neba, od­iateho ob­lakom, a na jeho hlave bola dúha, a jeho tvár bola jako sl­n­ce, a jeho nohy jako oh­nivé stĺpy. 2 a vo svojej ruke mal ot­vorenú knižku. A svoju pravú nohu položil na more a ľavú na zem 3 a skríkol velikým hlasom, ako keď reve lev. A keď skríkol, pre­hovorilo sedem hromov svoje hlasy.

späť na Zjavenie, 10

Príbuzné preklady Roháček

2 a vo svojej ruke mal ot­vorenú knižku. A svoju pravú nohu položil na more a ľavú na zem

Evanjelický

2 a v jeho ruke ot­vorená knižka. Pravou nohou sa po­stavil na more, ľavou na zem

Ekumenický

2 V ruke mal ot­vorenú knižku. Pravou nohou sa po­stavil na more, ľavou na zem

Bible21

2 V ruce měl otevřenou knížku a po­stavil se pravou no­hou na moře a le­vou na zem.