RoháčekZjavenie10,1

Zjavenie 10:1

A videl som iného an­jela sil­ného, so­stupujúceho z neba, od­iateho ob­lakom, a na jeho hlave bola dúha, a jeho tvár bola jako sl­n­ce, a jeho nohy jako oh­nivé stĺpy.


Verš v kontexte

1 A videl som iného an­jela sil­ného, so­stupujúceho z neba, od­iateho ob­lakom, a na jeho hlave bola dúha, a jeho tvár bola jako sl­n­ce, a jeho nohy jako oh­nivé stĺpy. 2 a vo svojej ruke mal ot­vorenú knižku. A svoju pravú nohu položil na more a ľavú na zem 3 a skríkol velikým hlasom, ako keď reve lev. A keď skríkol, pre­hovorilo sedem hromov svoje hlasy.

späť na Zjavenie, 10

Príbuzné preklady Roháček

1 A videl som iného an­jela sil­ného, so­stupujúceho z neba, od­iateho ob­lakom, a na jeho hlave bola dúha, a jeho tvár bola jako sl­n­ce, a jeho nohy jako oh­nivé stĺpy.

Evanjelický

1 Videl som iného moc­ného an­jela zo­stupovať z neba; bol za­halený ob­lakom, na hlave dúha, tvár ako sln­ko, nohy oh­nivé stĺpy,

Ekumenický

1 Videl som zo­stupovať z neba iného moc­ného an­jela, za­haleného do ob­laku. Na hlave mal dúhu, jeho tvár bola sťa sln­ko a nohy ako oh­nivé stĺpy.

Bible21

1 Uvi­děl jsem také jiného silného an­dě­la, jak se­stu­puje z ne­be, ob­lečen ob­la­kem. Na hlavě měl duhu, jeho tvář byla jako slun­ce a jeho nohy jako oh­nivé slou­py.