RoháčekZjavenie1,7

Zjavenie 1:7

Hľa, pri­chádza s ob­lak­mi, a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho pre­bod­li, a nariekať budú nad ním všet­ky po­kolenia zeme. Áno, ameň.


Verš v kontexte

6 a učinil nás kráľmi a kňaz­mi Bohu a svoj­mu Ot­covi - jemu sláva a sila na veky vekov. Ameň. 7 Hľa, pri­chádza s ob­lak­mi, a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho pre­bod­li, a nariekať budú nad ním všet­ky po­kolenia zeme. Áno, ameň. 8 Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec, hovorí Pán, Bôh, ktorý je a ktorý bol a ktorý prij­de, ten Všemohúci.

späť na Zjavenie, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Hľa, pri­chádza s ob­lak­mi, a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho pre­bod­li, a nariekať budú nad ním všet­ky po­kolenia zeme. Áno, ameň.

Evanjelický

7 Aj­hľa, pri­chádza v ob­lakoch! Uvidí Ho každé oko, aj tí, čo Ho pre­bod­li. Nariekať budú nad Ním všet­ky národy zeme. Tak je, amen!

Ekumenický

7 Hľa, pri­chádza v oblakoch a uvidí ho každé oko, aj tí, čo ho pre­bod­li. Nariekať budú nad ním všet­ky kmene zeme.

Bible21

7 Hle, při­chází s ob­la­kya spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna poko­lení země se pro něj rozpláčí. Ano, amen.