RoháčekZjavenie1,6

Zjavenie 1:6

a učinil nás kráľmi a kňaz­mi Bohu a svoj­mu Ot­covi - jemu sláva a sila na veky vekov. Ameň.


Verš v kontexte

5 a od Ježiša Kris­ta, k­torý je verný svedok, pr­vorodený z mŕt­vych a Knieža kráľov zeme. Tomu, ktorý nás za­miloval a umyl nás od našich hriechov svojou kr­vou 6 a učinil nás kráľmi a kňaz­mi Bohu a svoj­mu Ot­covi - jemu sláva a sila na veky vekov. Ameň. 7 Hľa, pri­chádza s ob­lak­mi, a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho pre­bod­li, a nariekať budú nad ním všet­ky po­kolenia zeme. Áno, ameň.

späť na Zjavenie, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 a učinil nás kráľmi a kňaz­mi Bohu a svoj­mu Ot­covi - jemu sláva a sila na veky vekov. Ameň.

Evanjelický

6 a urobil kráľov­stvom, kňaz­mi svoj­mu Bohu a Ot­covi, Jemu sláva a vláda naveky vekov! Amen.

Ekumenický

6 a urobil nás kráľov­stvom, kňaz­mi svoj­mu Bohu a Ot­covi: Jemu sláva a vláda na veky vekov. Amen.

Bible21

6 a který nás uči­nil krá­li a kněží­mi své­mu Bohu a Otci – jemu buď sláva a moc na věky věků. Amen.