RoháčekZjavenie1,3

Zjavenie 1:3

Blaho­slavený, kto číta a tí, ktorí čujú slová tohoto proroctva a os­tríhajú to, čo je na­písané v ňom, lebo čas je blíz­ko.


Verš v kontexte

2 ktorý svedčil slovo Božie a svedoc­tvo Ježiša Kris­ta a všet­ko, čo videl. 3 Blaho­slavený, kto číta a tí, ktorí čujú slová tohoto proroctva a os­tríhajú to, čo je na­písané v ňom, lebo čas je blíz­ko. 4 Ján sied­mim sborom, ktoré v Ázii: milosť vám a po­koj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý prij­de, a od sied­mich duchov, ktorí sú pred jeho trónom,

späť na Zjavenie, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Blaho­slavený, kto číta a tí, ktorí čujú slová tohoto proroctva a os­tríhajú to, čo je na­písané v ňom, lebo čas je blíz­ko.

Evanjelický

3 Blaho­slavený, kto číta, aj tí, ktorí počúvajú slová toh­to proroc­tva a za­chovávajú, čo je na­písané v ňom, lebo (určený) čas je blíz­ko.

Ekumenický

3 Blaho­slavený je, kto číta, aj tí, čo počúvajú slová proroc­tva a za­chovávajú, čo je v ňom na­písané. Lebo určený čas je blíz­ko!

Bible21

3 Blaze to­mu, kdo č­te, i těm, kteří slyší slova to­ho­to pro­ro­ctví a drží se to­ho, co je v něm na­psáno. Ten čas je blízko.