RoháčekZjavenie1,19

Zjavenie 1:19

A tedy na­píš, čo si videl a čo je a čo sa má diať po tom­to.


Verš v kontexte

18 a ten Živý. A bol som mŕt­vy, ale hľa, som živý na veky vekov. Ameň. A mám kľúče pek­la i smr­ti. 19 A tedy na­píš, čo si videl a čo je a čo sa má diať po tom­to. 20 Tajom­stvo sied­mich hviezd, ktoré si videl na mojej pravici, a sedem zlatých sviet­nikov je toto: Sedem hviezd sú an­jeli sied­mich sborov, a sedem sviet­nikov, ktoré si videl, je sedem sborov.

späť na Zjavenie, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 A tedy na­píš, čo si videl a čo je a čo sa má diať po tom­to.

Evanjelický

19 Na­píš teda, čo si videl, aj čo je, aj čo sa má diať po­tom.

Ekumenický

19 Na­píš teda, čo si videl, čo je a čo sa stane po­tom.

Bible21

19 Za­piš te­dy, co jsi vi­děl, co se děje a co se bude dít po­tom.