RoháčekZjavenie1,18

Zjavenie 1:18

a ten Živý. A bol som mŕt­vy, ale hľa, som živý na veky vekov. Ameň. A mám kľúče pek­la i smr­ti.


Verš v kontexte

17 A keď som ho uvidel, padol som k jeho nohám ako mŕt­vy, a položil na mňa svoju pravú ruku a po­vedal mi: Neboj sa! Ja som pr­vý a po­sled­ný 18 a ten Živý. A bol som mŕt­vy, ale hľa, som živý na veky vekov. Ameň. A mám kľúče pek­la i smr­ti. 19 A tedy na­píš, čo si videl a čo je a čo sa má diať po tom­to.

späť na Zjavenie, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 a ten Živý. A bol som mŕt­vy, ale hľa, som živý na veky vekov. Ameň. A mám kľúče pek­la i smr­ti.

Evanjelický

18 a živý; bol som mŕt­vy, a hľa, som živý naveky vekov a mám kľúče smr­ti a pod­svetia.

Ekumenický

18 a Živý. Bol som mŕt­vy a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smr­ti a pod­svetia.

Bible21

18 ten Živý. Byl jsem mrt­vý, a hle, jsem živý na věky věků. Já mám klíče smrti i záhrobí.