RoháčekŽidom9,3

Židom 9:3

A za druhou oponou bol stánok, zvaný svätyňa svätých,


Verš v kontexte

2 Lebo ustrojený bol pr­vý stánok, v ktorom bol svietnik a stôl a pred­loženie chlebov, a ten sa zo­vie svätyňa. 3 A za druhou oponou bol stánok, zvaný svätyňa svätých, 4 ktorý mal zlatý ol­tár na kadenie a truh­lu sm­luvy, zo všet­kých strán po­krytú zlatom, v ktorej bolo zlaté vedier­ce, ob­sahujúce man­nu, po­tom palica Áronova, ktorá bola za­kvit­la, a do­sky sm­luvy.

späť na Židom, 9

Príbuzné preklady Roháček

3 A za druhou oponou bol stánok, zvaný svätyňa svätých,

Evanjelický

3 A za druhou oponou je stánok, ktorý sa volá svätyňa svätých:

Ekumenický

3 Za druhou oponou bol stan, ktorý sa volá svätyňa svätých.

Bible21

3 Za opo­nou pak byla druhá část, zvaná nej­světější sva­tyně.

RoháčekŽidom9,3