RoháčekŽidom7,25

Židom 7:25

prečo aj môže vždyc­ky do­konale spasiť tých, ktorí skr­ze neho pri­chádzajú k Bohu, vždyc­ky žijúc, aby sa pri­mlúval za nich.


Verš v kontexte

24 ale on pre­to, že tr­vá na veky, má na iného neprechodné kňazs­tvo, večné, 25 prečo aj môže vždyc­ky do­konale spasiť tých, ktorí skr­ze neho pri­chádzajú k Bohu, vždyc­ky žijúc, aby sa pri­mlúval za nich. 26 Lebo nám i svedčalo mať takého veľkňaza, svätého, pros­tého zla, ne­poškvr­neného, od­deleného od hriešnikov a ktorý sa stal vy­šším nad nebesia,

späť na Židom, 7

Príbuzné preklady Roháček

25 prečo aj môže vždyc­ky do­konale spasiť tých, ktorí skr­ze neho pri­chádzajú k Bohu, vždyc­ky žijúc, aby sa pri­mlúval za nich.

Evanjelický

25 Pre­to aj môže do­konale spasiť tých, čo skr­ze Neho pri­stupujú k Bohu, keďže vždy žije, aby sa pri­hováral za nich.

Ekumenický

25 A pre­to môže aj do­konale spasiť tých, čo pro­stred­níc­tvom neho pri­chádzajú k Bohu, lebo žije ne­us­tále, aby sa za nich pri­hováral.

Bible21

25 Pro­to také může doko­nale spa­sit ty, kdo skrze něj přistu­pují k Bo­hu, ne­boť je stále živ, aby se za ně při­mlou­val.