RoháčekŽidom7,24

Židom 7:24

ale on pre­to, že tr­vá na veky, má na iného neprechodné kňazs­tvo, večné,


Verš v kontexte

23 A tam­tí sa stali viacerí kňaz­mi pre­to, že im sm­rť pre­kážala tr­vať povždy: 24 ale on pre­to, že tr­vá na veky, má na iného neprechodné kňazs­tvo, večné, 25 prečo aj môže vždyc­ky do­konale spasiť tých, ktorí skr­ze neho pri­chádzajú k Bohu, vždyc­ky žijúc, aby sa pri­mlúval za nich.

späť na Židom, 7

Príbuzné preklady Roháček

24 ale on pre­to, že tr­vá na veky, má na iného neprechodné kňazs­tvo, večné,

Evanjelický

24 On však, pre­tože zo­stáva naveky, za­stáva kňaz­ský úrad, ktorý ne­prechádza na iného.

Ekumenický

24 No ten­to, pre­tože zo­stáva naveky, má kňazs­tvo, ktoré ne­prechádza na iného.

Bible21

24 ale jeho kněžství je trvalé, pro­tože ži­je navěky.