RoháčekŽidom7,19

Židom 7:19

Lebo zákon nez­dokonalil ničoho, ale uvedenie lepšej nádeje, ktorou sa blížime Bohu.


Verš v kontexte

18 Lebo sa od­straňuje predošlé pri­kázanie pre svoju slabosť a ne­osožnosť. 19 Lebo zákon nez­dokonalil ničoho, ale uvedenie lepšej nádeje, ktorou sa blížime Bohu. 20 A na­koľko nie bez prísahy -

späť na Židom, 7

Príbuzné preklady Roháček

19 Lebo zákon nez­dokonalil ničoho, ale uvedenie lepšej nádeje, ktorou sa blížime Bohu.

Evanjelický

19 veď zákon nič ne­urobil do­konalým - ale prišla lepšia nádej, ktorou sa pri­bližujeme k Bohu.

Ekumenický

19 Veď zákon nič ne­priviedol k dokonalosti; uvedená bola iba lepšia nádej a skr­ze ňu sa blížime k Bohu.

Bible21

19 (Zákon pře­ce niko­ho k doko­na­losti ne­přive­dl) a zároveň se za­vádí něco lepšího: na­děje, která nás při­bližuje k Bo­hu.