RoháčekŽidom4,1

Židom 4:1

Boj­me sa tedy, aby snáď nejako, keď sa ešte ponecháva za­sľúbenie voj­sť do jeho od­počin­ku, nez­dal sa nie­kto z vás, že za­os­tal.


Verš v kontexte

1 Boj­me sa tedy, aby snáď nejako, keď sa ešte ponecháva za­sľúbenie voj­sť do jeho od­počin­ku, nez­dal sa nie­kto z vás, že za­os­tal. 2 Lebo aj nám sa zves­tovalo evan­jelium ako aj tam­tým. Ale tam­tým ne­osožilo slovo zves­ti, pre­tože sa ne­smiešalo s vierou tých, ktorí počuli. 3 Lebo vchádzame do od­počin­ku my, ktorí sme uverili, jako po­vedal: Takže som pri­sahal vo svojom hneve, že nevojdú do môj­ho od­počin­ku, hoci sú diela učinené od založenia sveta.

späť na Židom, 4

Príbuzné preklady Roháček

1 Boj­me sa tedy, aby snáď nejako, keď sa ešte ponecháva za­sľúbenie voj­sť do jeho od­počin­ku, nez­dal sa nie­kto z vás, že za­os­tal.

Evanjelický

1 Keďže teda platí ešte za­sľúbenie, že voj­deme do Jeho od­počin­ku, boj­me sa, aby ne­vys­vit­lo, že nie­kto z vás za­os­tal.

Ekumenický

1 Boj­me sa teda, aby azda o niekom z vás ne­platilo, že za­os­tal, po­kým tr­vá pri­sľúbenie, že možno voj­sť do jeho od­počin­ku.

Bible21

1 Za­s­líbení o vstu­pu do jeho odpočinku stále platí, a tak si dej­me po­zor, aby se ne­u­kázalo, že je někdo z vás mi­nul.

RoháčekŽidom4,1