RoháčekŽidom3,10

Židom 3:10

pre­to som zanev­rel na to po­kolenie a riekol som: Vždyc­ky blúdia srd­com. A oni ne­poz­nali mojich ciest,


Verš v kontexte

9 kde ma po­kúšali vaši ot­covia, zkúsili ma a videli moje skut­ky štyrid­sať rokov; 10 pre­to som zanev­rel na to po­kolenie a riekol som: Vždyc­ky blúdia srd­com. A oni ne­poz­nali mojich ciest, 11 takže som pri­sahal vo svojom hneve: Ne­voj­dú do môj­ho od­počin­ku!

späť na Židom, 3

Príbuzné preklady Roháček

10 pre­to som zanev­rel na to po­kolenie a riekol som: Vždyc­ky blúdia srd­com. A oni ne­poz­nali mojich ciest,

Evanjelický

10 za štyrid­sať rokov; pre­to som zanev­rel na toto po­kolenie a po­vedal som: Ustavične blúdia v srd­ci! Ale oni ne­poz­nali moje ces­ty,

Ekumenický

10 štyrid­sať rokov. Pre­to som sa roz­hneval na toto po­kolenie a po­vedal som: Ustavične blúdia v srdci, tí veru ne­poz­nali moje ces­ty.

Bible21

10 Roz­trpčen tím poko­lením jsem teh­dy řekl: Srdce těch li­dí jen stále bloudí, mé ces­ty vůbec ne­znají.