RoháčekŽidom13,6

Židom 13:6

takže môžeme smele hovoriť: Pán mi je spomoc­níkom, a nebudem sa báť. Čo mi urobí človek?!


Verš v kontexte

5 Spôsob vašeho obcovania nech je prostý lakom­stva, a maj­te do­sť na tom, čo máte. Lebo on po­vedal: Nenechám ťa cele iste ani ťa ne­opus­tím, 6 takže môžeme smele hovoriť: Pán mi je spomoc­níkom, a nebudem sa báť. Čo mi urobí človek?! 7 Pamätaj­te na svojich vod­cov, ktorí vám hovorili slovo Božie, a pozorujúc, aký bol ich východ, to jest koniec ich ob­covania, na­sleduj­te takú vieru.

späť na Židom, 13

Príbuzné preklady Roháček

6 takže môžeme smele hovoriť: Pán mi je spomoc­níkom, a nebudem sa báť. Čo mi urobí človek?!

Evanjelický

6 takže smelo môžeme vy­znávať: Pán je mojím po­moc­níkom, nebudem sa báť; veď čo mi urobí človek?

Ekumenický

6 Pre­to smelo môžeme hovoriť: Pán mi po­máha, nebudem sa báť. Čože mi môže urobiť človek?

Bible21

6 takže může­me vy­znat s důvěrou: „Hospodin je můj za­stán­ce, ne­bu­du se bát. Co by mi mohl člověk udělat?“