RoháčekŽidom13,25

Židom 13:25

Milosť so všet­kými vami. Ameň.


Verš v kontexte

23 Vedz­te o našom bratovi Timote­ovi, že je pre­pus­tený, s ktorým, keď prij­de skoro, vás uvidím. 24 Po­zdrav­te všet­kých svojich vod­cov a všet­kých svätých. Po­zdravujú vás tí z Itálie. 25 Milosť so všet­kými vami. Ameň.

späť na Židom, 13

Príbuzné preklady Roháček

25 Milosť so všet­kými vami. Ameň.

Evanjelický

25 Milosť so všet­kými vami. [Amen.]

Ekumenický

25 Milosť nech je s vami všet­kými!

Bible21

25 Mi­lost s vá­mi vše­mi.