RoháčekŽidom12,9

Židom 12:9

A po­tom: svoj­ho tela ot­cov sme mali za káz­niteľov a os­týchali sme sa; či sa tedy o mnoho viacej ne­pod­riadime Ot­covi duchov, aby sme žili?!


Verš v kontexte

8 Ale ak ste bez káz­ne, ktorej sa stali účast­ní všet­ci, vtedy ste cudzoložňatá a nie synovia. 9 A po­tom: svoj­ho tela ot­cov sme mali za káz­niteľov a os­týchali sme sa; či sa tedy o mnoho viacej ne­pod­riadime Ot­covi duchov, aby sme žili?! 10 Lebo tam­tí na málo dní, podľa toho, jako sa im videlo, káz­nili; ale on na užitok, do­stať podiel na jeho svätos­ti.

späť na Židom, 12

Príbuzné preklady Roháček

9 A po­tom: svoj­ho tela ot­cov sme mali za káz­niteľov a os­týchali sme sa; či sa tedy o mnoho viacej ne­pod­riadime Ot­covi duchov, aby sme žili?!

Evanjelický

9 A po­tom: mali sme teles­ných ot­cov, ktorí nás prís­ne vy­chovávali, a ctili sme si ich. Či sa ne­máme tým viac pod­dať Ot­covi duchov, a budeme žiť?

Ekumenický

9 Veď aj naši teles­ní ot­covia boli prís­nymi vy­chovávateľmi a vážili sme si ich. Vari sa ne­pod­riadime omnoho viac Ot­covi duchov, aby sme mali život?

Bible21

9 Když jsme si váži­li svých těles­ných ot­ců, kteří nás vy­chováva­li, nemě­li bychom se tím spíše pod­dat Otci du­chů a zís­kat život?