RoháčekŽidom12,8

Židom 12:8

Ale ak ste bez káz­ne, ktorej sa stali účast­ní všet­ci, vtedy ste cudzoložňatá a nie synovia.


Verš v kontexte

7 Ak znášate kázeň, Bôh sa vám podáva jako synom. Lebo kdeže je nejaký syn, ktorého by nekáz­nil otec? 8 Ale ak ste bez káz­ne, ktorej sa stali účast­ní všet­ci, vtedy ste cudzoložňatá a nie synovia. 9 A po­tom: svoj­ho tela ot­cov sme mali za káz­niteľov a os­týchali sme sa; či sa tedy o mnoho viacej ne­pod­riadime Ot­covi duchov, aby sme žili?!

späť na Židom, 12

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale ak ste bez káz­ne, ktorej sa stali účast­ní všet­ci, vtedy ste cudzoložňatá a nie synovia.

Evanjelický

8 Ak zo­stávate bez prís­nej výchovy, v akej majú všet­ci podiel, ste cudzoložňatá, a nie ste synovia!

Ekumenický

8 Ak ste bez takej výchovy, akú pod­stupujú všet­ci, po­tom nie ste synovia, ale ako ne­manžel­ské deti.

Bible21

8 Výchovou pro­cházejí všich­ni; bez ní bys­te tedy ne­by­li jeho dě­ti, leda ne­vlastní.