RoháčekŽidom12,4

Židom 12:4

Ešte ste sa ne­sprotivili až do krvi v bor­be proti hriechu


Verš v kontexte

3 Lebo po­vážte toho, ktorý str­pel od hriešnikov také sebe protirečenie, aby ste umd­lievajúc ne­us­tali vo svojich dušiach. 4 Ešte ste sa ne­sprotivili až do krvi v bor­be proti hriechu 5 a za­bud­li ste na na­pomenutie, ktoré vám hovorí jako synom: Môj synu, ne­pohŕdaj kázňou Pánovou ani ne­umd­lievaj, keď si ním káraný!?

späť na Židom, 12

Príbuzné preklady Roháček

4 Ešte ste sa ne­sprotivili až do krvi v bor­be proti hriechu

Evanjelický

4 Ešte ste sa ne­sprotivili až do kr­vi, bojujúc proti hriechu.

Ekumenický

4 V boji proti hriechu ste ne­od­porovali až do kr­vi.

Bible21

4 Ještě jste se v sou­bo­ji s hří­chem ne­vze­pře­li až do krve.