RoháčekŽidom10,8

Židom 10:8

Keď tu vyššie hovorí: Obetí a po­svät­ného daru a zápal­ných obetí ani obetí za hriech si nech­cel ani si v nich nemal záľuby, v obetiach, ktoré sa donášajú podľa zákona,


Verš v kontexte

7 Vtedy som po­vedal: Hľa, idem - v zá­hlaví knihy je na­písané o mne -, aby som činil, ó, Bože, tvoju vôľu. 8 Keď tu vyššie hovorí: Obetí a po­svät­ného daru a zápal­ných obetí ani obetí za hriech si nech­cel ani si v nich nemal záľuby, v obetiach, ktoré sa donášajú podľa zákona, 9 po­tom riekol: Hľa, idem činiť, ó, Bože, tvoju vôľu. Ruší pr­vé, aby po­stavil druhé;

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

8 Keď tu vyššie hovorí: Obetí a po­svät­ného daru a zápal­ných obetí ani obetí za hriech si nech­cel ani si v nich nemal záľuby, v obetiach, ktoré sa donášajú podľa zákona,

Evanjelický

8 Najprv teda hovorí: Obete ani dary, ani zápal­né obete, ani obete za hriechy si nech­cel, ani si ne­mal v nich zaľúbenie, hoci ich prinášajú podľa zákona.

Ekumenický

8 Najprv hovorí: Obety ani dary, ani spaľované obety, ani obety za hriech si nech­cel, ani sa ti ne­páčili — a tie sa pred­sa prinášajú podľa zákona.

Bible21

8 Nejprve ře­kl: „Obě­ti ani da­ry, zápaly ani obě­ti za hřích“ (jež se obě­tují pod­le Záko­na) „sis ne­přál a neoblíbil,“