RoháčekŽidom10,6

Židom 10:6

V zápal­ných obetiach ani v obetiach za hriech si ne­mal záľuby.


Verš v kontexte

5 Pre­to vchádzajúc do sveta hovorí: Obeti a po­svät­ného daru si nech­cel, ale si mi ustrojil telo. 6 V zápal­ných obetiach ani v obetiach za hriech si ne­mal záľuby. 7 Vtedy som po­vedal: Hľa, idem - v zá­hlaví knihy je na­písané o mne -, aby som činil, ó, Bože, tvoju vôľu.

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

6 V zápal­ných obetiach ani v obetiach za hriech si ne­mal záľuby.

Evanjelický

6 v zápal­ných obetiach a v obetiach za hriech ne­mal si zaľúbenie.

Ekumenický

6 Spaľované obety, ani obety za hriech sa ti ne­páčili.

Bible21

6 zápaly a obě­ti za hřích ne­ob­lí­bil sis.