RoháčekŽidom10,39

Židom 10:39

Ale my nie sme ľuďmi, ktorí by sa uťahovali, do za­hynutia, ale ľudia viery dobyť dušu.


Verš v kontexte

37 Lebo ešte málo, máličko, a ten, ktorý má prij­sť, prij­de a nebude meškať. 38 A spraved­livý bude žiť z viery. A keby sa utiahol, ne­má v ňom záľuby moja duša. 39 Ale my nie sme ľuďmi, ktorí by sa uťahovali, do za­hynutia, ale ľudia viery dobyť dušu.

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

39 Ale my nie sme ľuďmi, ktorí by sa uťahovali, do za­hynutia, ale ľudia viery dobyť dušu.

Evanjelický

39 Ale my nie sme zbabel­ci, aby sme za­hynuli: my sme veriaci, aby sme si za­chránili život.

Ekumenický

39 My však nie sme z tých, čo od­padajú na záhubu, ale z tých, čo veria, aby si za­chránili dušu.

Bible21

39 My ovšem ne­odpadá­me k záhu­bě, ale věří­me k záchraně.