RoháčekŽidom10,19

Židom 10:19

Keď tedy máme, bratia, smelosť do vchodu do svätyne v krvi Ježišovej -


Verš v kontexte

18 A kde je toho od­pus­tenie, tam viacej net­reba obeti za hriech. 19 Keď tedy máme, bratia, smelosť do vchodu do svätyne v krvi Ježišovej - 20 ktorý to v­chod nám vy­svätil ako ces­tu novú a živú cez oponu, to jest cez svoje telo -

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

19 Keď tedy máme, bratia, smelosť do vchodu do svätyne v krvi Ježišovej -

Evanjelický

19 Keďže teda, bratia, máme dôveru, že voj­deme do svätyne skr­ze krv Ježišovu

Ekumenický

19 Bratia, keď teda máme smelú dôveru voj­sť skr­ze Ježišovu krv do svätyne,

Bible21

19 Bratři, díky Ježíšově krvi teď má­me svo­bodný přístup do té pravé sva­tyně