RoháčekŽidom10,18

Židom 10:18

A kde je toho od­pus­tenie, tam viacej net­reba obeti za hriech.


Verš v kontexte

17 a na ich hriechy a na ich ne­právos­ti viacej ni­kdy ne­spomeniem. 18 A kde je toho od­pus­tenie, tam viacej net­reba obeti za hriech. 19 Keď tedy máme, bratia, smelosť do vchodu do svätyne v krvi Ježišovej -

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

18 A kde je toho od­pus­tenie, tam viacej net­reba obeti za hriech.

Evanjelický

18 Kde sú však hriechy od­pus­tené, niet už viac obetí za hriechy.

Ekumenický

18 Kde sú však hriechy od­pus­tené, tam už vôbec ne­treba obety za hriech.

Bible21

18 Tam, kde jsou hří­chy odpuště­ny, nejsou už za ně po­tře­ba obě­ti.