RoháčekŽidom10,12

Židom 10:12

Ale on donesúc jed­nu bit­nú obeť za hriechy navždy sa po­sadil po pravici Božej.


Verš v kontexte

11 A každý kňaz stojí svätos­lúžiac deň ako deň a čas­to donáša tie is­té obeti, ktoré ne­môžu ni­kdy sňať hriechy. 12 Ale on donesúc jed­nu bit­nú obeť za hriechy navždy sa po­sadil po pravici Božej. 13 A teraz už len očakáva, až budú jeho ne­priatelia položení za pod­nož jeho nôh.

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

12 Ale on donesúc jed­nu bit­nú obeť za hriechy navždy sa po­sadil po pravici Božej.

Evanjelický

12 On však priniesol iba jed­nu obeť za hriechy, po­sadil sa navždy po pravici Božej

Ekumenický

12 No Kris­tus priniesol jed­nu obetu za hriechy a navždy za­sadol po pravici Boha.

Bible21

12 Kri­stus však obětoval za hří­chy je­di­nou oběť a use­dl navž­dy po Boží pravici.