RoháčekŽidom10,11

Židom 10:11

A každý kňaz stojí svätos­lúžiac deň ako deň a čas­to donáša tie is­té obeti, ktoré ne­môžu ni­kdy sňať hriechy.


Verš v kontexte

10 v ktorej vôli sme po­svätení donesenou obeťou tela Ježiša Kris­ta, raz navždy. 11 A každý kňaz stojí svätos­lúžiac deň ako deň a čas­to donáša tie is­té obeti, ktoré ne­môžu ni­kdy sňať hriechy. 12 Ale on donesúc jed­nu bit­nú obeť za hriechy navždy sa po­sadil po pravici Božej.

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

11 A každý kňaz stojí svätos­lúžiac deň ako deň a čas­to donáša tie is­té obeti, ktoré ne­môžu ni­kdy sňať hriechy.

Evanjelický

11 A po­tom, každý kňaz tam stojí každý deň, koná boho­službu, znovu a znovu prináša tie is­té obete, ktoré ni­kdy ne­môžu za­hladiť hriechy.

Ekumenický

11 Každý kňaz stojí a koná den­ne boho­službu a veľa ráz prináša tie is­té obety, ktoré nijako ne­môžu od­strániť hriechy.

Bible21

11 Každý kněz denně pokračuje v bo­ho­s­lužbě, při níž znovu a znovu přináší stejné obě­ti, které nikdy ne­mo­hou od­stranit hří­chy.