RoháčekŽidom1,8

Židom 1:8

Ale o Synovi hovorí: Tvoj trón, ó, Bože, na vek veku, a ber­la tvoj­ho kráľov­stva ber­lou priamos­ti.


Verš v kontexte

7 A o an­jeloch hovorí: Ktorý činí svojich an­jelov vet­rami a svojich svätos­lužob­níkov plameňom ohňa. 8 Ale o Synovi hovorí: Tvoj trón, ó, Bože, na vek veku, a ber­la tvoj­ho kráľov­stva ber­lou priamos­ti. 9 Miloval si spraved­livosť a nenávidel si ne­právos­ti. Pre­to ťa po­mazal, ó, Bože, tvoj Bôh olejom plesania nad tvojich účast­níkov.

späť na Židom, 1

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale o Synovi hovorí: Tvoj trón, ó, Bože, na vek veku, a ber­la tvoj­ho kráľov­stva ber­lou priamos­ti.

Evanjelický

8 ale k Synovi: Tvoj trón, ó Bože, je naveky vekov a: žez­lo spravod­livos­ti je že­zlom Jeho kráľov­stva;

Ekumenický

8 O Synovi však: Tvoj trón, Bože, je na veky vekov a žez­lo tvoj­ho práva je že­zlom tvoj­ho kráľov­stva.

Bible21

8 ale o Synu říká: „Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věky, žezlo sprave­dlnosti je žezlo vlá­dy tvé.

RoháčekŽidom1,8