RoháčekŽalmy98,9

Žalmy 98:9

pred Hos­podinom, lebo ide súdiť zem; bude súdiť okruh sveta v spraved­livos­ti a národy podľa ­spraved­livého práva.


Verš v kontexte

7 Nech hučí more a jeho náp­lň, okruh sveta aj obyvatelia, k­torí bývajú na ňom.
8 Rieky nech od rados­ti tlieskajú rukami, spolu nech plesajú i vrchy,
9 pred Hos­podinom, lebo ide súdiť zem; bude súdiť okruh sveta v spraved­livos­ti a národy podľa ­spraved­livého práva.

späť na Žalmy, 98

Príbuzné preklady Roháček

9 pred Hos­podinom, lebo ide súdiť zem; bude súdiť okruh sveta v spraved­livos­ti a národy podľa ­spraved­livého práva.

Evanjelický

9 pred Hos­podinom; lebo pri­chádza súdiť zem. Svet bude súdiť v spravod­livos­ti, národy v úp­rim­nos­ti.

Ekumenický

9 pred Hos­podinom, lebo pri­chádza súdiť zem. On bude spravod­livo súdiť svet a národy podľa práva.

Bible21

9 před Hospodinem, jenž při­chází sou­dit zem. On bude sprave­dlivě sou­dit svět, národy bude sou­dit po­ctivě!