RoháčekŽalmy98,7

Žalmy 98:7

Nech hučí more a jeho náp­lň, okruh sveta aj obyvatelia, k­torí bývajú na ňom.


Verš v kontexte

6 Ch­váľte ho na trúby a zvukom sur­mity! Po­krikuj­te radost­ne pred Kráľom Hos­podinom!
7 Nech hučí more a jeho náp­lň, okruh sveta aj obyvatelia, k­torí bývajú na ňom.
8 Rieky nech od rados­ti tlieskajú rukami, spolu nech plesajú i vrchy,

späť na Žalmy, 98

Príbuzné preklady Roháček

7 Nech hučí more a jeho náp­lň, okruh sveta aj obyvatelia, k­torí bývajú na ňom.

Evanjelický

7 Nech hučí more i to, čo ho na­pĺňa, svet i tí, čo na ňom bývajú!

Ekumenický

7 Nech hučí more i to, čo je v ňom, svet i tí, čo na ňom bývajú!

Bible21

7 Moře ať burácí se vším, co je v něm, stejně tak všich­ni, kdo ži­jí na světě!