RoháčekŽalmy97,8

Žalmy 97:8

Počuje to Sion a bude sa radovať, a budú plesať dcéry Jud­ska, pre tvoje súdy, Hos­podine!


Verš v kontexte

7 Nech sa han­bia všet­ci, ktorí slúžia rytine, ktorí sa chlúbia mod­lami! Klaňaj­te sa mu, všet­ci bohovia!
8 Počuje to Sion a bude sa radovať, a budú plesať dcéry Jud­ska, pre tvoje súdy, Hos­podine!
9 Lebo ty, Hos­podine, si ten Naj­vyšší nad celou zemou; veľmi si vy­výšený nad všet­kých bohov.

späť na Žalmy, 97

Príbuzné preklady Roháček

8 Počuje to Sion a bude sa radovať, a budú plesať dcéry Jud­ska, pre tvoje súdy, Hos­podine!

Evanjelický

8 Sion to počuje a za­raduje sa, a zajasajú dcéry Júdu pre Tvoje súdy, Hos­podine.

Ekumenický

8 Sion to počuje a teší sa, jud­ské dcéry plesajú nad tvojimi súd­mi, Hos­podin.

Bible21

8 Sion se ve­se­lí, když to slyší, judské osa­dy se radují, Hospodine, díky soudům tvým!