RoháčekŽalmy92,3

Žalmy 92:3

Zves­tovať za rána tvoju milosť a tvoju prav­du po nociach


Verš v kontexte

2 Dob­re je oslavovať Hos­podina a spievať tvoj­mu menu žal­my, ó, Naj­vyšší!
3 Zves­tovať za rána tvoju milosť a tvoju prav­du po nociach
4 pri nás­troji o desiatich strunách, pri har­fe, pri ľúbez­ných zvukoch hud­by na citaru.

späť na Žalmy, 92

Príbuzné preklady Roháček

3 Zves­tovať za rána tvoju milosť a tvoju prav­du po nociach

Evanjelický

3 za rána Tvoju milosť zves­tovať a Tvoju ver­nosť po nociach

Ekumenický

3 hneď zrána hlásať tvoju milosť a tvoju ver­nosť v noci

Bible21

3 Vy­právět o tvé lás­ce za svítání, o tvé věrnosti zpívat za no­cí