RoháčekŽalmy91,5

Žalmy 91:5

Nebudeš sa báť nočného strachu ani strely, k­torá letí vod­ne;


Verš v kontexte

4 Pri­kryje ťa svojimi br­ky, a utečieš sa pod jeho krýd­la. Jeho prav­da je štítom a paväzou.
5 Nebudeš sa báť nočného strachu ani strely, k­torá letí vod­ne;
6 nebudeš sa báť moru, ktorý sa vlečie v mrákote, ani nákazy, ktorá pus­toší o polud­ní.

späť na Žalmy, 91

Príbuzné preklady Roháček

5 Nebudeš sa báť nočného strachu ani strely, k­torá letí vod­ne;

Evanjelický

5 Nočného po­strachu ne­musíš sa báť, ani strely, ktorá lieta vo dne,

Ekumenický

5 Príšery nočnej ne­musíš sa báť, ani šípu, čo letí vo dne,

Bible21

5 Ne­zalekneš se noční hrůzyani střel, jež ve dne lé­tají,