RoháčekŽalmy91,14

Žalmy 91:14

Pre­tože sa lás­kou vinie ku mne, vy­slobodím ho; vy­výšim ho, lebo zná moje meno, hovorí Bôh.


Verš v kontexte

13 Stupíš na leva a na jedovatého hada, pošliapeš ľvíča a draka.
14 Pre­tože sa lás­kou vinie ku mne, vy­slobodím ho; vy­výšim ho, lebo zná moje meno, hovorí Bôh.
15 Bude volať na mňa, a ohlásim sa mu. Ja budem, s ním v jeho súžení, vy­trh­nem ho a os­lávim ho.

späť na Žalmy, 91

Príbuzné preklady Roháček

14 Pre­tože sa lás­kou vinie ku mne, vy­slobodím ho; vy­výšim ho, lebo zná moje meno, hovorí Bôh.

Evanjelický

14 Vy­slobodím ho, lebo sa ma pri­dŕža, a ochránim ho, lebo po­zná moje meno.

Ekumenický

14 Vy­slobodím ho, lebo sa ma pri­dŕža, ochránim ho, lebo po­zná moje meno.

Bible21

14 „Přilnul ke mně, a tak ho zachráním, poznal mé jméno a já ho vy­výším.