RoháčekŽalmy9,8

Žalmy 9:8

Ale Hos­podin tróni na veky; svoj trón stavia na­to, aby súdil.


Verš v kontexte

7 Ne­priateľu, do­konané sú t­voje pustošenia na večnosť, a po­boril si mes­tá; za­hynula s nimi aj ich pamiat­ka.
8 Ale Hos­podin tróni na veky; svoj trón stavia na­to, aby súdil.
9 On bude súdiť okruh sveta v spraved­livos­ti; roz­súdi národy v pra­vo­sti.

späť na Žalmy, 9

Príbuzné preklady Roháček

8 Ale Hos­podin tróni na veky; svoj trón stavia na­to, aby súdil.

Evanjelický

8 Ale Hos­podin večne tróni; svoj stolec si pri­pravil na súd.

Ekumenický

8 Hos­podin však tróni naveky, súd­ny stolec má pri­pravený.

Bible21

8 Hos­po­din bude vládnout navěky, aby na­sto­lil právo, svůj trůn us­tavil.

RoháčekŽalmy9,8