RoháčekŽalmy9,7

Žalmy 9:7

Ne­priateľu, do­konané sú t­voje pustošenia na večnosť, a po­boril si mes­tá; za­hynula s nimi aj ich pamiat­ka.


Verš v kontexte

6 Ohromil si národy; za­hubil si bez­božníka; za­hladil si ich meno na večné veky.
7 Ne­priateľu, do­konané sú t­voje pustošenia na večnosť, a po­boril si mes­tá; za­hynula s nimi aj ich pamiat­ka.
8 Ale Hos­podin tróni na veky; svoj trón stavia na­to, aby súdil.

späť na Žalmy, 9

Príbuzné preklady Roháček

7 Ne­priateľu, do­konané sú t­voje pustošenia na večnosť, a po­boril si mes­tá; za­hynula s nimi aj ich pamiat­ka.

Evanjelický

7 Ne­priateľom je koniec; tros­kami sú na večnosť; roz­boril si ich mes­tá a ich pamiat­ka už za­pad­la.

Ekumenický

7 Po ne­priateľoch zo­stali navždy len tros­ky, zbúral si ich mes­tá, niet po nich ani pamiat­ky. (hé)

Bible21

7 Ko­nec ne­přá­tel – trvalé trosky! Zbořils jim měs­ta – není památky!

RoháčekŽalmy9,7