RoháčekŽalmy89,6

Žalmy 89:6

A p­reto budú nebesia oslavovať tvoj zá­zrak, Hos­podine, ovšem tvoju prav­du v shromaždení svätých.


Verš v kontexte

5 Na veky upev­ním tvoje semä a vy­budujem tvoj trón, aby stál od po­kolenia do po­kolenia. Sélah.
6 A p­reto budú nebesia oslavovať tvoj zá­zrak, Hos­podine, ovšem tvoju prav­du v shromaždení svätých.
7 Lebo kto na nebi môže sa prirov­nať Hos­podinovi? ! K­to je podob­ný Hos­podinovi medzi syn­mi sil­ných bohov?!

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

6 A p­reto budú nebesia oslavovať tvoj zá­zrak, Hos­podine, ovšem tvoju prav­du v shromaždení svätých.

Evanjelický

6 Nebesá oslavujú Tvoje divy, Hos­podine, a Tvoju ver­nosť v zbore svätých.

Ekumenický

6 Nebesia chvália tvoje divy, Hos­podin, a tvoju ver­nosť zhromaždenie svätých.

Bible21

6 Ne­besa, Hos­po­di­ne, slaví tvé zázraky, shromáždění svatých tvou věrnost ve­le­bí.