RoháčekŽalmy89,17

Žalmy 89:17

Plesať budú v tvojom mene každého dňa a vy­výšia sa tvojou spraved­livosťou.


Verš v kontexte

16 Blaho­slavený ľud, ktorý ti vie radost­ne po­krikovať, Hos­podine, tí, ktorí chodia vo svet­le tvojej tvári!
17 Plesať budú v tvojom mene každého dňa a vy­výšia sa tvojou spraved­livosťou.
18 Lebo ty si oz­dobou ich sily a svojou dob­rotivosťou po­výšiš náš roh.

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

17 Plesať budú v tvojom mene každého dňa a vy­výšia sa tvojou spraved­livosťou.

Evanjelický

17 jasajú celý deň v Tvojom mene a Tvojou spravod­livosťou sú uveličení.

Ekumenický

17 V tvojom mene sa tešia celý deň, tvojou spravod­livosťou sa honosia,

Bible21

17 Ve tvém jménu ra­dují se ce­lé dny, tvá sprave­dlnost jim dává vítěz­ství.