RoháčekŽalmy89,16

Žalmy 89:16

Blaho­slavený ľud, ktorý ti vie radost­ne po­krikovať, Hos­podine, tí, ktorí chodia vo svet­le tvojej tvári!


Verš v kontexte

15 Spraved­livosť a súd je postaťou tvoj­ho trónu; milosť a prav­da pred­chádzajú tvoju tvár.
16 Blaho­slavený ľud, ktorý ti vie radost­ne po­krikovať, Hos­podine, tí, ktorí chodia vo svet­le tvojej tvári!
17 Plesať budú v tvojom mene každého dňa a vy­výšia sa tvojou spraved­livosťou.

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

16 Blaho­slavený ľud, ktorý ti vie radost­ne po­krikovať, Hos­podine, tí, ktorí chodia vo svet­le tvojej tvári!

Evanjelický

16 Blaho­slavený ľud, čo po­zná plesanie, ó Hos­podine. Kráčajú v svet­le Tvojej tváre,

Ekumenický

16 Blaho­slavený ľud, ktorý ťa vie oslavovať! Oni chodia vo svet­le tvojej tváre, Hos­podin.

Bible21

16 Blaze náro­du, jenž umí Hos­po­di­na velebit; ve svět­le tvé tváře ta­koví smějí žít.