RoháčekŽalmy89,1

Žalmy 89:1

Vy­učujúci žalm od Étana Ez­rachit­ského.


Verš v kontexte

1 Vy­učujúci žalm od Étana Ez­rachit­ského.
2 Na veky budem spievať o rôz­nej milos­ti Hos­podinovej; od po­kolenia do po­kolenia budem oznamovať tvoju prav­du svojimi ús­tami, Pane!
3 Lebo som po­vedal: Milosť sa bude budovať na veky. A čo do nebies, na nich upev­níš svoju prav­du, jako si povedal:

späť na Žalmy, 89

Príbuzné preklady Roháček

1 Vy­učujúci žalm od Étana Ez­rachit­ského.

Evanjelický

1 Vy­učujúci žalm Étána Ez­rachov­ca.

Ekumenický

1 Po­učný žalm Étana Ez­rachov­ca.

Bible21

1 Poučný žalm Et­a­na Ezra­chejského.