RoháčekŽalmy83,2

Žalmy 83:2

Ne­mlč, ó, Bože, nerob sa, jako keby si ne­počul, a nebuď ticho, sil­ný Bože!


Verš v kontexte

1 Pieseň. Žalm Azafov.
2 Ne­mlč, ó, Bože, nerob sa, jako keby si ne­počul, a nebuď ticho, sil­ný Bože!
3 Lebo hľa, tvoji ne­priatelia sa búria, a tí, ktorí ťa nenávidia, dvíhajú hlavu.

späť na Žalmy, 83

Príbuzné preklady Roháček

2 Ne­mlč, ó, Bože, nerob sa, jako keby si ne­počul, a nebuď ticho, sil­ný Bože!

Evanjelický

2 Bože, nedop­raj si po­koja, ne­mlč a ne­od­počívaj, ó Bože!

Ekumenický

2 Bože, nezos­taň ticho, ne­mlč, Bože, nedop­raj si po­koj!

Bible21

2 Bože, ne­zůstávej tiše, přeruš své mlčení, Bože, ze svého kli­du pro­buď se!