RoháčekŽalmy83,18

Žalmy 83:18

Nech sa han­bia a desia na večné veky, nech rumenejú han­bou a za­hynú,


Verš v kontexte

17 Na­plň ich tvár han­bou, aby hľadali tvoje meno, Hos­podine!
18 Nech sa han­bia a desia na večné veky, nech rumenejú han­bou a za­hynú,
19 a tak nech po­znajú, že ty, ktorého meno je Hospodin, si sám Naj­vyšším Pánom nad celou zemou.

späť na Žalmy, 83

Príbuzné preklady Roháček

18 Nech sa han­bia a desia na večné veky, nech rumenejú han­bou a za­hynú,

Evanjelický

18 Nech sa han­bia a desia na večité veky, nech sa čer­venajú a zhynú.

Ekumenický

18 Nech sú navždy za­han­bení a preľak­nutí, nech sa han­bou za­pýria a nech za­hynú!

Bible21

18 Na věčné ča­sy ať se stydí a děsí, samou han­bou ať zmírají.