RoháčekŽalmy83,14

Žalmy 83:14

Môj Bože, daj, aby boli jako smeti krútňavy, jako po­sekané steb­lie pred vet­rom.


Verš v kontexte

13 ktorí po­vedali: Dobyme si dedične príbyt­ky Božie!
14 Môj Bože, daj, aby boli jako smeti krútňavy, jako po­sekané steb­lie pred vet­rom.
15 Ako čo oheň spaľuje les, a jako plameň za­paľuje a trávi vrchy,

späť na Žalmy, 83

Príbuzné preklady Roháček

14 Môj Bože, daj, aby boli jako smeti krútňavy, jako po­sekané steb­lie pred vet­rom.

Evanjelický

14 Bože, nalož s nimi ako s chumáčom buriny, ako s plevami vo vet­re.

Ekumenický

14 Môj Bože, za­ob­chádzaj s nimi ako so zvíreným prachom, ako s plevami vo vet­re.

Bible21

14 Bože můj, dej, ať jsou jako chmýří, ať jsou jak stéblo větrem zmítané.