RoháčekŽalmy82,7

Žalmy 82:7

Avšak zo­mriete jako iný človek a pad­nete jako jeden z kniežat.


Verš v kontexte

6 Ja som bol po­vedal: Bohovia ste a synovia Naj­vyššieho vy všet­ci.
7 Avšak zo­mriete jako iný človek a pad­nete jako jeden z kniežat.
8 Po­vs­taň, ó, Bože, súď zem, lebo ty budeš dediť medzi všet­kými národami.

späť na Žalmy, 82

Príbuzné preklady Roháček

7 Avšak zo­mriete jako iný človek a pad­nete jako jeden z kniežat.

Evanjelický

7 ale umriete ako ľudia a pad­nete ako hocik­toré knieža.

Ekumenický

7 Vy tiež po­mriete ako os­tat­ní ľudia, pad­nete ako hocik­toré knieža.

Bible21

7 Ja­kožto li­dé ale zemřete, tak jako každý vůd­ce padnete!“